Nøkkeltall to dager etter offentliggjøring

133 nye medlemmer

25 personer ønsker å bidra i lokalt arbeid

10 personer ønsker å bidra i kommunikasjonsarbeid

Unge sentrum i gang med etablering

Mange vil bidra i politisk arbeid fremover

På grunn av at fysisk postgang tar tid, har vi foreløpig ikke oversikt over antall underskrifter så langt.

– Vi vil takke for alt engasjement og all god støtte vi har mottatt de første to dagene av vårt liv!

Med hilsen Sentrum