Status underskrifter per 29.10.20.

Den 29. oktober har vi mottatt og registrert 1790 underskrifter.

Jeg tror vi skal klare dette! Men det krever vår innsats!

Geir Lippestad, leder etablering av partiet Sentrum

Trenger 5000 fysiske underskrifter

Dersom partiet Sentrum skal bli registrert som et politisk parti, er det nødvendig med 5000 fysiske signaturer.

Notodden har samlet inn 140 underskrifter

Vi takker våre medlemmer på Notodden med Grethe og Knut Henning Duesund i spissen.