Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål er vårt felles ansvar.

3505

Signaturer per 17.11.2020