Hva er det du ikke har fått med deg, Kjell Magne?

Hva venter du på, Kjell Magne Bondevik? Hvis dette virkelig er sakene du vil prioritere, så bli med i Sentrum!

John Harald Bondevik, Partiet Sentrum

I Vårt Land 25. november peker Kjell Magne Bondevik på hvilke politiske saker han anser som viktigst nå, og som viktigst framover. Sakene han peker på er klima og miljø, innvandrings- og asylpolitikk, fattigdomsbekjempelse og ansvar for internasjonal utvikling.

Den tidligere statsministeren burde ha fått med seg at det finnes et parti som allerede har løftet disse sakene blant de viktigste. Hvis han på lista si hadde inkludert kampen for mangfold og likeverd, og mot diskriminering og populisme, ville han rommet store deler av partiet Sentrums politiske plattform; det vi ser på som det aller viktigste.