Det er opprørende og skremmende å høre Presilyas (23) fortelling om de uakseptable og alvorlige rasistiske opplevelsene hun og søstrene har opplevd i Lillesand. Det er bra at kommunen tar tak i hendelsen nå. Dessverre er ikke historien unik.

Alt for mange barn og unge har opplevd lignende historier rundt om i landet. Det viser at det ikke bare er et lokalt problem, men en utfordring det også må tas tak i nasjonalt. Vi i Partiet Sentrum har bekjempelse av rasisme høyt opp på agendaen. Vi har nylig gjennomført to rundebords diskusjoner med sentrale aktører som jobber med temaet. Et sentralt innspill er å styrke diskrimineringsvernet, det må slås ned på rasistiske ytringer og handlinger. Både enkeltpersoner og institusjoner må stilles til ansvar. At kommunen er sent på banen er ikke overraskende. Mange barn og unge opplever at skolene og skoleeier (kommunene) lar rasistisk motiverte handlinger og holdninger passere fordi de ikke vet hvordan de skal håndtere det.

Holdninger skapes i hjemmet, men Partiet Sentrum ser at vi må jobbe med dette temaet også på samfunnsnivå. Vi vil, basert på de innspillene vi har fått, jobbe for at det blir en nasjonal veileder til lærere om hvordan forebygge og håndtere rasisme i skolen og lokalsamfunnet. Norge er et mangfoldig land. Lokalmiljø, sivilsamfunn og arbeidsliv må inngå i arbeidet med å fjerne all trakassering – ikke minst den som bygger på hudfarge.

Partiet Sentrum har i dag nådd en viktig milepæl. Vi har i dag mottatt melding fra Brønnøysundregistrene om at partiet er registrert i Partiregistret. Det er nå klart at Sentrum er et nytt politisk parti i Norge som vil stille til stortingsvalget høsten 2021.

Geir Lippestad, leder:

  • Samtidig som vi har ventet på denne avklaringen har vi etablert et stort politisk verksted over hele landet. Programkomiteen om skal legge fram et fullverdig partiprogram innen landsmøtet i mai, som baserer seg på FNs bærekraftsmål.

  • Den neste milepælen er nå å levere Norges mest spennende partiprogram! Og starte valgkampen.

  • Jeg er utrolig glad for at det formelle nå er på plass. I en spesiell tid med nedstenging og sosiale begrensninger. Jeg er takknemlig for at vi sammen greide å levere 7800 fysiske signaturer innen fristen slik at vi nå kan bli et alternativ ved det kommende stortingsvalget.