Alt nytt begynner i det små.

Aftenpostens kommentator Therese Sollien slår bramfritt fast at partiet Sentrum vil komme med i «folden av partier som aldri i verden kommer over sperregrensen».

Tja, det er mulig, men likevel en pussig skråsikkerhet hos en politisk kommentator, som i resten av artikkelen påpeker hvor irriterende det kan være med makt for småpartier med særinteresser.

Sentrum representerer med sin politiske plassering noe annet enn de mange fløypartiene, og kan derfor appellere langt bredere. Venstre og KrF har tatt ideologiske såvel som strategiske skritt til høyre, og har derfor åpnet et rom for et nytt og mer genuint sentrumsparti.

De to ligger begge stabilt under sperregrensen på målingene og det viser at åpningen for samarbeid med Frp ikke var noe godt valg for deres velgere. Det er naturlig at splittelsen på høyre-venstre-aksen i disse partiene kommer til uttrykk ved at det dannes et nytt sentrumsparti som står klart på den norske samfunnsmodellen.

Med basis i FNs menneskerettighetserklæring og bærekraftsmålene, vil Sentrum bidra til anstendighet og samlende politikk, og motvirke innflytelsen fra ytterkantene både på høyre og venstre side.

Selvsagt er det krevende å starte fra bunnen organisatorisk, men Sentrum bygger på sterke verdier i norsk politikk. Alt nytt starter i det små, også det som kan vokse seg sterkt.

Atle Hagtun, Lillehammer,

tidligere Venstre-medlem, nå medlem i Sentrum.

Replikk til Aftenpostens kommentar 10.01.2021

«En sjelden takk til de kostnadsdrivende og irriterende småpartiene»