Første årsmøte i Partiet Sentrum gjennomført:

Første årsmøte i Partiet Sentrum er gjennomført digitalt. – Sosial bærekraft og kampen mot utenforskap er sak nummer 1 for Sentrum. Det handler om at alle skal med i samfunnet vårt, sa partileder Geir Lippestad i leders tale.

Første årsmøte Partiet Sentrum ble gjennomført på Zoom med 108 deltakere til stede fra hele landet. Geir Lippestad holdt sin første leders tale og var imponert over hva parti har fått til på kort tid, midt i en koronapandemi, alt gjennomført av frivillige ildsjeler.

– Vi vil ha en helhetlig politikk som setter FNs bærekraftsmål inn i en norsk kontekst. All politikk skal bygge på bærekraftsmålene. Målet er ikke å bli et lite parti, sa Lippestad.

I talen pekte Lippestad på at vi må ha en balansert politikk med både sosial, økonomisk og klima- og miljømessig bærekraft. Dette henger sammen.

– Skal vi bygge sosial bærekraft, må alle innbyggere inkluderes. Vi har allerede 200.000 arbeidsledige, og Covid-19 gjør det enda vanskeligere fremover. Hvordan skal vi få unge tilbake i arbeid? Hvordan skal vi inkludere de 100.000 med nedsatt funksjonsevne som har stått utenfor arbeidslivet i 15 år? Dette er spørsmål vi må løse fremover, sa Lippestad.

Simen Bondevik, leder i Unge Sentrum, hilste årsmøte og var særlig glad for at Sentrum jobber for alle aspekter ved bærekraftsmålene.

– Jeg brenner for klima- og miljøpolitikken. Vi er inne i en akutt klimakrise. Vi trenger en massiv omstilling fra oljeavhengighet til et fornybart samfunn, samtidig som vi tar med oss kompetansen fra olje inn i det grønne skiftet. Sentrum skal ha en god, radikal og gjennomførbar grønn politikk, sa Bondevik.

Sentrum vokser

Partiet er nå registrert i Partiregisteret, etter at 7800 underskrifter ble levert til Brønnøysundregisteret før jul. Partiet vokser. Etter nyttår har antall medlemmer økt med 133. Nå er det 562 betalende medlemmer i Sentrum. Fylkeslag er etablert i alle fylker med tanke på å stille lister i alle 19 valgdistrikter.

For ytterligere kommentarer, kontakt:

Kristin Walstad, tlf. 930 22 958