Vi trenger et krafttak for psykisk helse.

Alle har en psykisk helse. Vi er aldri alene, selv om det kan føles sånn.

Ensomhet og psykisk uhelse er en av vår tids største helseutfordringer. Likevel prioriterte ingen av regjeringspartiene de økonomiske rammene som virkelig trengs til et psykisk helse, da de ble enige om de store satsningene i Granavolden-plattformen. 

Partiet Sentrum mener vi trenger en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, et krafttak for psykisk helse. Med fokus på både individ og samfunn, og tiltak som er helsefremmende, sykdomsforebyggende og behandlende.

For det handler om:

  1. å redusere mobbing blant barn og unge
  2. innføre helsefremmende og forebyggende undervisningsprogram for psykisk helse i hele landet som setter barn og unge i stand til å møte livets vanskeligheter. Innføre selvmordsforebyggende program i skolen, som for eksempel YAM anbefalt av Mental Helse
  3. styrke helse- og sosialtjenesten i skolen, sikre barn og unge én dør inn til hjelpeapparatet 
  4. at vi snakker respektfullt til og om hverandre i det offentlige rom
  5. ensomhet som en voksende samfunnsutfordring, vi trenger mer kunnskap på individ- og samfunnsplan
  6. å styrke opplæring i psykisk helsevett og psykisk førstehjelp i alle aldre
  7. å bekjempe stigma knyttet til psykisk sykdom
  8. å ta tilbake de levende grendehusene og sikre åpne møteplasser i alle lokalsamfunn
  9. lavterskeltilbud med korte ventetider. Folk må få den hjelpen de trenger, når de trenger den. Hjelpen må bli mer tilgjengelig, det vil lønne seg.
  10. å forebygge, framfor å reparere
  11. å sikre medikamentfrie behandlingstilbud når faglige anbefalinger tilsier det
  12. økte ressurser til barne- og ungdomspsykiatrien for bedre kapasitet, flere spesialister og redusert ventetid. Og sikre gode rehabiliteringstilbud i kommunene, som for eksempel fontenehus 
  13. å forebygge vold og overgrep og bedre oppfølgingen til barn og ungdom som har opplevd vold og overgrep. Sikre at alle som jobber med barn og unge har nødvendig kompetanse om vold og overgrep
  14. legge til rette for at yrkesgrupper som jobber med mennesker kan tilbys kurs i selvmordsforebygging, for eksempel VIVAT