Nettverket Sentrum Mino etablerer seg.

Et av de viktigste målene for Partiet Sentrum er å jobbe for likestilling, inkludering og mangfold. Det handler om like muligheter. Vi vil sikre trygghet og tillit for de av oss som står i fare for å bli utsatt for diskriminering, også i egen organisasjon.

Nettverkene er oppnevnt av sentralstyret og har som oppgave å bygge trygge fellesskap som fremmer engasjement, kunnskap og deltakelse i PS sine politiske strukturer.

Kanwal Suleman er oppnevnt av sentralstyret til å lede dette nettverket. Det etableres nå en arbeidsgruppe som vil spikre fast rammer rundt videre arbeid og deretter invitere alle til første møte i Sentrum Mino i løpet av kort tid. Uten representasjon i makt- og ansvarsposisjoner vil beslutninger kunne tas uten at minoritetens stemme blir hørt på de ulike arenaene. Sentrum Mino skal jobbe for å skape progressive og inkluderende fellesskap, og arenaer hvor minoritetene kommer til ordet.

-Vi skal arbeide for å skape bedre forhold for minoritetene, slik at de i høyere grad kan realisere sitt potensial, samtidig som det nasjonale og lokale fellesskapet styrkes. Mer konkret ønsker Sentrum Mino å jobbe med hvordan det kan legge til rette for en politisk struktur som bygger på inkludering, og gir alle like muligheter til å være med på å utforme og påvirke politikken som berører dem, sier leder Kanwal Suleman.

– Vi er opptatt av å sikre at minoritetens perspektiver forankres, og at beslutninger og debatter kan tas på et opplyst og kunnskapsbasert grunnlag. Sentrum Mino vil bidra med å samle og kunnskap og erfaring.

Kontakt Sentrum Mino

Ønsker du mer informasjon eller delta i nettverket, kan du kontakte Kanwal Suleman (Tlf. 90 75 75 29).