Velkommen til ekstraordinært fylkesårsmøte i Viken med spennende program.