Partileders tale til Landsmøtet 2021.

  • Vi gir alle en mulighet