Bli med å bidra til at Partiet Sentrum får en velgerundersøkelse!

Nye utfordringer i en ny tid. Partiet Sentrum svarer på nye utfordringer i vår tid.

Vi trenger et Norge som ser verdien av forskjellighet og mangfold. Alle barn skal ha en god oppvekst, og alle mennesker skal erfare verdighet, sosial rettferdighet og ha en inntekt å leve av. Menneskerettighetene gjelder alle. Norge har et ansvar utover egne landegrenser. Derfor baserer Partiet Sentrum all vår politikk på FNs bærekraftsmål – verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.