– Vi trenger et oppgjør med hele samfunnet.

  • 10-årsmarkering 22. juli