Mustafa-dommen: Viser med all tydelighet at rettssikkerheten i UNE ikke er god nok.

  • Partileder Geir Lippestad om Mustafa-dommen: