Arendalsuka 2021: Partileders program

Med forbehold om endringer. Se også Arendalsuka.no for mer informasjon om arrangementene.

Mandag 16. august

Kl. 10 Møte med Norges Idrettsforbund og Olympiske komité

Kl. 11 Møte med Wayback: Om tilbakeføring til samfunnet etter soning

Kl. 13 Samtale om familievern – Arrangement: KA

Kl. 1415 Foreningen JAG, digital debatt «BPA for alle! Eller kanskje ikke?»

Kl. 16 Samtale med Handikappede barns foreldreforening

Tirsdag 17. august

Kl. 0830 Debatt Fritt brukervalg – hvorfor BPA?

Kl. 10-11 Er norske incels hype? Unge menn på internett. Arrangement: Reform – ressurssenter for menn

Kl. 1330 – Partitimen Partiet Sentrum

Kl. 14 Rettssikkerhet – men ikke for flyktninger? Arrangement: NOAS og Advokatforeningen

Kl. 15 Exit – veien ut av gjengkriminalitet og destruktive miljøer. Samtale med justisminister Monica Mæland (H). Arrangement: Forandringshuset i samarbeid med Fryshuset.

Kl. 1830 Psyk hverdag. Partidebatt om psykisk helse. Arrangement: Mental Helse

Kl. 1930 Middag med Beitostølen helsesportsenter

Onsdag 18. august

Kl. 11 Møte med Kirkens Bymisjon

Kl. 1230 Møte med Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse: «Øke helsekompetansen i befolkningen – hva må til for å ruste sykehus og kommuner for oppgaven?»

Kl. 13 Møte med HBF – Foreldreforening funksjonshemmede barn

Kl. 15 Møte med Rettferd for taperne

Kl. 17 Samtale ROM Agder: Brukererfaring, innovasjon og nytenkning med bruker- og pårørendekunnskap.

Kl. 18 Mio: Inkludering i arbeidslivet – hvordan BPA kan sikre funksjonshemmede jobb og foreldre kan jobbe mer 

 KAN JOBBE MER