Rettssikkerhet – men ikke for flyktninger?

  • Vi er en rettsstat. Rettssikkerhet gjelder for alle.