Uttalelse fra landsstyret: Menneskerettigheter i Afghanistan.