Partiet Sentrum stifter nå lokallag i Kristiansand. Med på laget har vi hele bystyregruppen til Tverrpolitisk Folkeliste, deriblant sittende varaordfører i byen, Erik Rostoft. Sammen med partiets første nestleder Irene Solli, og andre fremtredende Partiet Sentrum -medlemmer i byen, har de utarbeidet en felles plattform for lokallaget de går sammen om å starte. Ambisjonsnivået er å få minst fire seter i bystyret i Kristiansand i 2023.

Det felles engasjementet for kampen mot utenforskap, og for innbyggerinvolvering, næringsliv og klima, ut fra et blokkuavhengig ståsted, gjorde det enkelt å se at Partiet Sentrum og Tverrpolitisk Folkeligste jobber for det samme. Fra nå av skal de også gjøre det under samme overskrift, i samme organisasjon: Partiet Sentrum Kristiansand. Tverrpolitisk Folkeligste vil imidlertid bestå i bystyret ut valgperioden, for å overholde kontrakten med velgerne fra 2019.

Den samlede etableringen ble kunngjort under en pressekonferanse tirsdag 27. september, hvor både NRK og regionsavisen Fædrelandsvennen møtte mannsterke opp. Hele bystyregruppen til Tverrpolitisk Folkeligste var til stede, sammen med Geir Lippestad og Irene Solli fra ledelsen i Partiet Sentrum, og flere av listekandidatene Partiet Sentrum hadde i Agder ved stortingsvalget.

Drømmen er å lede en sentrumskoamlisjon som kan være et selvstendig alternativ i kristiansandspolitikken. Sentrumspartienes tid som vedheng til enten Høyre eller Arbeiderpartiet bør gå mot slutten. I fremtiden er det Arbeiderpartiet og Høyre som må innfinne seg med rollen som vedheng til oss – istemmer Erik Rostoft og Irene Solli.

Geir Lippestad i debatt på Arendalsuka 2022.

Partiet Sentrum var sterkt til stede under Arendalsuken 2022. Nedenfor kan du se opptak av debatter hvor partileder Geir Lippestad var med.

I noen av videoene vil du kanskje trenge å spole litt framover til arrangementet begynner.

Hvorfor får ikke personer med autismespekterdiagnose den tilretteleggingen de har krav på


Alle kan jobbe med riktig bistand. Hva er utfordringene med vårt velfungerende velferdssystem?


Hva betyr barnevernsreformen for barna i fosterhjem?


Fremtidens kreftbehandling. Hver dag teller – eller?


Barn, funkis og på flukt. Hvordan ivaretar vi barn med funksjonsnedsettelser etter bosetting?

Partiet Sentrum sin logo.

Sats på psykisk helse!

Den psykiske folkehelsa har vært under press i lang tid. Etter pandemien opplever vi problemopphopning.Kriser og alvorlige hendelser i samfunnet, eller i livet generelt, kan skape frykt og redsel. Når det stabile og forutsigbare rakner mister mange troen på at ting kan bli bedre.

Psykiske plager og sykdom rammer mange. Tall fra blant andre Mental Helse Ungdom er alarmerende. Hvert år tar mellom 500 og 600 mennesker i Norge sitt eget liv. Psykiske lidelser koster samfunnet mangfoldige milliarder årlig. En sterkere satsing på psykisk helse vil hjelpe enkeltmennesker og spare samfunnet for store ressurser.

Både de som rammes og deres pårørende trenger håp om at det er mulig å bli frisk Vi vet at det finnes hjelp som virker. Alle trenger bekreftelse og tro på at det kan gå over med riktig hjelp. 

Psykisk helse blant barn og unge generelt

Et samfunn med større forståelse for psykiske lidelser vil gjøre det lettere å søke hjelp og det vil gjøre oppfølgingen enklere.

Partiet Sentrum vil:

  1. Øke normtallet for helse- og sosialtjenester i skolen, blant annet gjennom økt tilstedeværelse av helsesykepleiere og annet helse- og sosialfaglig personell. 
  2. Styrke satsingen på lokale møteplasser, med fokus på aktivitet og mestring, for og av barn og ungdom med tilstedeværelse av trygge voksne.
  3. Jobbe målrettet for å få økt kunnskap om psykisk helse og psykiske helseplager, herunder hvordan møte sosiale mediers påvirkning på barn og unges psykiske helse. 

Psykisk helse blant sårbare barn og unge

Alt for mange barn og unge opplever å måtte vente lenge før de får den hjelpen de har behov for. Når de ikke får nødvendig hjelp, er det en fallitterklæring for helsetjenesten. 

Partiet Sentrum vil:

  1. Styrke den kommunale helsetjenesten til barn og unge slik at tilbudet treffer brukernes behov. Redusere ventetiden til det minimale.
  2. Etablere en veiledningstjeneste for personer med kjønnsinkongruens, og de som står rundt. 
  3. Øke kompetansen på blant annet spiseforstyrrelser og skolevegring i den kommunale helsetjenesten og sikre et godt, tverrfaglig tilbud. 

Psykisk helse blant barn og unge med en etablert psykisk sykdom

Det trengs kraftfulle tiltak for å hindre og for å behandle langvarig psykisk uhelse hos barn og unge. Det er behov for en krisepakke. Det haster, da koronatiltakene har rammet mange barn og unge hardt.

Partiet Sentrum vil:

  1. At regjeringen bevilger en krisepakke for å styrke et helhetlig behandlingstilbud både fra kommunene og Barne- og ungdomspsykiatrien, deriblant det kommunale tilbudet om ambulerende psykisk helsehjelp for ungdom.
  2. At helsevesenet retter en spesiell oppmerksomhet på umiddelbar oppfølging av barn og ungdom med familie med støttespillere etter selvmordsforsøk.
  3. Sikre en helhetlig oppfølging av ungdom med rusutfordringer. 
  4. Sikre en god overgang fra barne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien.