Partiet Sentrum er opprørt over at Norge gjennom nesten ti år har innkrev trygdeavgift fra asylsøkere som samtidig ble nektet medlemskap i folketrygden. 

Oslo tingrett har allerede avsagt en rettsavgjørelse hvor en av disse er tilkjent tilbakebetaling av (beløp) pluss muligens forsinkelsesrenter. Det er uheldig om flere av sakene må til retten for at urett skal ryddes i. Vi savner derfor en uttalt erkjennelse fra finansministeren om at det her er begått en alvorlig urett mot mennesker som allerede var i en vanskelig situasjon. Vi mener det er svært kritikkverdig at staten så langt ikke har gjort fremstøt for å komme i kontakt med menneskene det gjelder. 

Norge utmerker seg som et land som stiller strenge krav for opphold og rettigheter i landet. Da må vi forvente at det også stilles strenge krav til redelighet og initiativ til å rydde opp der staten åpenbart har handlet rettsstridig. 

Det har hele tiden vært klart at disse skattebetalerne er fratatt muligheten til å være medlem av folketrygden, og da påligger det staten et ansvar å tilbakebetale det staten urettmessig har innkrevd. For hver dag staten fortsetter å holde disse pengene tilbake, gjøres et nytt overtramp. Uretten har vært gjentatt under forskjellige regjeringer, fra 2003 og til i dag, og avslører både en moralsk og en juridisk uakseptabel holdning mot de det gjelder.

Nåværende finansminister, Trygve Slagsvold Vedum, uttaler til Vårt Land 3. februar 2023 at «skatteetaten ikke har opplysninger om hvem som til enhver tid (…) ikke er medlem av folketrygden». Vi i Partiet Sentrum mener det er vanskelig å se for seg at myndighetene mangler oversikt over hvem dette gjelder. I 2011 klarte skatteetaten å samle en oversikt over hvem de ikke lenger skulle utstede skattekort til. 

Partiet Sentrum krever:

  • At regjeringen gir uttrykk for en tydelig erkjennelse av at Norge her har begått urett.
  • At det gis innsyn i alle dokumenter som viser hvilket tidspunkt Skatteetaten, Nav og UDI første gang ble oppmerksom på at det systematisk og feilaktig var innkrevd trygdeavgift.
  • At regjeringen instruerer skatteetaten til å innhente en liste over de som ble fratatt skattekortet i 2011. Skatteetaten skal kontakte disse i egnede kanaler med informasjon og veiledning om hvordan feilen kan rettes og pengene tilbakebetales.