Oppføringer av Anders Møller-Stray

Regjeringen burde lytte til kongens nyttårstale

Innlegg publisert i Dagen, 14. januar 2023 Av: Simen Bondevik, leder i Unge Sentrum og klimapolitisk talsperson i Partiet Sentrum Nok en gang holdt Hans Majestet Kongen en flott nyttårstale. Kongen var innom flere viktige temaer. Likevel håper jeg Jonas Gahr Støre og resten av regjeringen fulgte ekstra nøye med når kongen oppfordret til klimahandling. […]

Resolusjon: Barnepalliasjon – prioritering og rekkefølge

Resolusjon vedtatt av Landsstyret 23. oktober 2022 Partiet Sentrum mener at bevilgninger bør prioriteres slik at det palliative arbeidet i helseforetakene kan utvikles, ikke nedskjæring som er tilfellet i dag. Det trengs ikke dyre designersofaer, men et trygt og godt fagmiljø med tilstrekkelige ressurser. Familiene må kunne bo hjemme så lenge som mulig. Gjerne til […]

Resolusjon: Investeringstilskuddet til Husbanken må holdes oppe

Resolusjon vedtatt i Landsstyret 23. oktober 2022 I regjeringens forslag til statsbudsjett, settes det ikke av nye investeringsmidler til heldøgns omsorgsplasser og sykehjem. Midlene har ligget i statsbudsjetter siden 2008, og er en ordning hvor kommunene kan søke om støtte til bygging og rehabilitering av omsorgsboliger og sykehjem. Ordningen ble opprettet i forbindelse med at […]

God tolk er nødvendig for rettssikkerheten

Resolusjon vedtatt av Partiet Sentrum, 22. oktober 2022 I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, foreslås det en reduksjon av tolkenes rettsalær. Som en følge av dette, vil det å påta seg oppdrag for domstolene være mindre attraktivt for profesjonelle tolker – særlig de høyt kvalifiserte tolkene. Dette rammer rettssikkerheten til personer med behov for […]

Nytt lokallag i Kristiansand – varaordfører Erik Rostoft med på laget

Partiet Sentrum stifter nå lokallag i Kristiansand. Med på laget har vi hele bystyregruppen til Tverrpolitisk Folkeliste, deriblant sittende varaordfører i byen, Erik Rostoft. Sammen med partiets første nestleder Irene Solli, og andre fremtredende Partiet Sentrum -medlemmer i byen, har de utarbeidet en felles plattform for lokallaget de går sammen om å starte. Ambisjonsnivået er […]