Oppføringer av Daniel W

Partiet Sentrum markerer Yemane -dagen 8. januar

Yemane -dagen er til minne om Yemane, som satt 24 år på asylmottak i Norge. Vi bruker dagen til å kjempe for papirløse og ID-løse sine rettigheter. Mennesker som bor i Norge uten ID mangler rett til helsehjelp, til skole og til jobb. De får ikke ha bank-konto, og heller ikke benytte seg av noen […]

Video: Geir Lippestad i debatt på Arendalsuka

Partiet Sentrum var sterkt til stede under Arendalsuken 2022. Nedenfor kan du se opptak av debatter hvor partileder Geir Lippestad var med. I noen av videoene vil du kanskje trenge å spole litt framover til arrangementet begynner. Hvorfor får ikke personer med autismespekterdiagnose den tilretteleggingen de har krav på Alle kan jobbe med riktig bistand. […]

Resolusjon om psykisk helse blant barn og unge under 18 år

Sats på psykisk helse! Den psykiske folkehelsa har vært under press i lang tid. Etter pandemien opplever vi problemopphopning.Kriser og alvorlige hendelser i samfunnet, eller i livet generelt, kan skape frykt og redsel. Når det stabile og forutsigbare rakner mister mange troen på at ting kan bli bedre. Psykiske plager og sykdom rammer mange. Tall […]

Aftenposten mangler et viktig aspekt i sin lederartikkel om politireformen 16. juni 2022

I sin lederartikkel den 16. juni skriver Aftenposten om politireformen. Tittelen «Uklok prioritering om politi fra regjeringen» henviser til regjeringens ønske om å opprette flere politistasjoner spesielt, og reversere politireformen generelt. Ingressen i lederartikkelen lyder «Det blir ikke mer politikraft av å åpne flere politistasjoner». Partiet Sentrum mener at ordet «politikraft» kan tolkes på flere måter.

Simen Bondeviks tale til Landsmøtet 2022

Kjære landsmøte og gode partivenner, Det er utrolig hyggelig å se så mange flotte folk her, det er utrolig stas! Og tusen takk for alle gode ord, det er så fint at vi løfter hverandre ord! Vi i Unge Sentrum tar virkelig med oss skryten både fra talerstolen og rundt omkring i gangen. Jeg har […]

Resolusjon: Rettigheter for familier og barn med funksjonsnedsettelser

Tilbudet til familier som har barn og unge med funksjonsnedsettelser skal ikke avhenge av hvor i landet man bor. Derfor vedtok Partiet Sentrum følgende resolusjon på Landsmøtet 2022: Vi trenger et nasjonalt kompetansetilbud for å sikre rettssikkerheten til familier med barn som har funksjonsnedsettelser Stortinget har ved flere anledninger gitt uttrykk for at familier med […]