Oppføringer av Web Redaktør

Resolusjon: Papirløses rettigheter

Partiet Sentrum mener at ingen mennesker er ulovlige, og at alle skal ha rett til helsehjelp. Derfor vedtok et enstemmig landsmøte følgende resolusjon på Landsmøtet 2022: Ingen mennesker er ulovlige, alle har rett til helsehjelp!  Hele vår helselovgivning bygger på at helsehjelpen skal være nødvendig, forsvarlig og omsorgsfull.  FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle […]

John Harald Bondevik går inn i etablererstyret

John Harald Bondevik er gift og har tre barn. Fra ungdomsalder engasjerte han seg i ulike frivillige organisasjoner, med diverse styreverv på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. John Harald Bondevik har hatt det meste av sin yrkeskarriere innen skole eller skolerelatert virksomhet; mest som lærer og inspektør. P.t. jobber han som seniorrådgiver for skole og […]