Det ekstraordinære fylkesårsmøtet avholdes den 29. april kl. 20:30–21:30.