Partiet Sentrum har i dag nådd en viktig milepæl. Vi har i dag mottatt melding fra Brønnøysundregistrene om at partiet er registrert i Partiregistret. Det er nå klart at Sentrum er et nytt politisk parti i Norge som vil stille til stortingsvalget høsten 2021.

Geir Lippestad, leder:

  • Samtidig som vi har ventet på denne avklaringen har vi etablert et stort politisk verksted over hele landet. Programkomiteen om skal legge fram et fullverdig partiprogram innen landsmøtet i mai, som baserer seg på FNs bærekraftsmål.

  • Den neste milepælen er nå å levere Norges mest spennende partiprogram! Og starte valgkampen.

  • Jeg er utrolig glad for at det formelle nå er på plass. I en spesiell tid med nedstenging og sosiale begrensninger. Jeg er takknemlig for at vi sammen greide å levere 7800 fysiske signaturer innen fristen slik at vi nå kan bli et alternativ ved det kommende stortingsvalget.