Nyheter

Uttalelse fra landsstyret: Energikrise

Uttalelse fra landsstyret: Energikrise

Uttalelse vedtatt av Landsstyret i Partiet Sentrum 26. mars 2022. Me er i ein krevende situasjon når det gjeld energi. Me vil trenga meir fornybar energi dei neste åra. På kort sikt må folk få hjelp til å betala dei svært høge straumrekningane gjennom direkte tiltak....

les mer
Den nye generalsekretæren

Den nye generalsekretæren

DEN NYE GENERALSEKRETÆREN – Jeg tror ikke jeg er alene om å være en moderat velger som synes det har vært vanskelig å finne et politisk hjem, sier Anders Møller-Stray til avisen Vårt Land. Han er Partiet Sentrums første generalsekretær. Se hele intervjuet. Anders...

les mer
La Sabrin bli! 

La Sabrin bli! 

Sabrin Mohammed Ali kom til Noreg i 2015. Her har ho fått to barn, som begge er norske statsborgarar. Familien bur på mottak på Stord. Få dagar før jul fekk Sabrin endeleg avslag på søknad om opphald, og melding om å forlata landet innan 1. jan 2022. Dette inneber å...

les mer
Uttalelse: Menneskerettigheter i Afghanistan

Uttalelse: Menneskerettigheter i Afghanistan

LANDSSTYRET I PARTIET SENTRUM UTTALER I SITT MØTE 30.08.21 FØLGENDE: Vesten har vært tungt involvert i Afghanistan. Nå har man trukket seg ut, med et katastrofalt resultat for Afghanistans befolkning. Fra media kjenner vi fortvilelsen og desperasjonen i den vanlige...

les mer

Valg 2023

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.

Uttalelser

Viken fylkeslags tale på Landsmøtet 2022

Av: Amina Selimovic, 1. nestleder i Viken fylkeslag. Dirigenter. Kjære landsmøte, Som Vikens stemme i Norge rundt, ønsker jeg å sette søkelys på muligheter Vikens størrelse bringer. Viken dekker et stort geografisk område og er hjem til en mengde ressurspersoner som...

Uttalelse fra landsstyret: Energikrise

Uttalelse fra landsstyret: Energikrise

Uttalelse vedtatt av Landsstyret i Partiet Sentrum 26. mars 2022. Me er i ein krevende situasjon når det gjeld energi. Me vil trenga meir fornybar energi dei neste åra. På kort sikt må folk få hjelp til å betala dei svært høge straumrekningane gjennom direkte tiltak....

Resolusjon: En effektiv og solidarisk plan for flyktninger i Norge

Vi står sammen med Ukraina 

PARTIET SENTRUM STØTTER REGJERINGENS VÅPENBISTAND. Uttalelse vedtatt av sentralstyret i Partiet Sentrum, 01.03.2022. Partiet Sentrum fordømmer Russlands brutale angrep på Ukraina. Det er et tydelig og uakseptabelt brudd på folkeretten. Det er absurd at vi på vårt eget...

Nyheter

Uttalelse fra landsstyret: Energikrise

Uttalelse fra landsstyret: Energikrise

Uttalelse vedtatt av Landsstyret i Partiet Sentrum 26. mars 2022. Me er i ein krevende situasjon når det gjeld energi. Me vil trenga meir fornybar energi dei neste åra. På kort sikt må folk få hjelp til å betala dei svært høge straumrekningane gjennom direkte tiltak....

les mer
Den nye generalsekretæren

Den nye generalsekretæren

DEN NYE GENERALSEKRETÆREN – Jeg tror ikke jeg er alene om å være en moderat velger som synes det har vært vanskelig å finne et politisk hjem, sier Anders Møller-Stray til avisen Vårt Land. Han er Partiet Sentrums første generalsekretær. Se hele intervjuet. Anders...

les mer
La Sabrin bli! 

La Sabrin bli! 

Sabrin Mohammed Ali kom til Noreg i 2015. Her har ho fått to barn, som begge er norske statsborgarar. Familien bur på mottak på Stord. Få dagar før jul fekk Sabrin endeleg avslag på søknad om opphald, og melding om å forlata landet innan 1. jan 2022. Dette inneber å...

les mer
Uttalelse: Menneskerettigheter i Afghanistan

Uttalelse: Menneskerettigheter i Afghanistan

LANDSSTYRET I PARTIET SENTRUM UTTALER I SITT MØTE 30.08.21 FØLGENDE: Vesten har vært tungt involvert i Afghanistan. Nå har man trukket seg ut, med et katastrofalt resultat for Afghanistans befolkning. Fra media kjenner vi fortvilelsen og desperasjonen i den vanlige...

les mer

Valg 2023

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.

Uttalelser

Viken fylkeslags tale på Landsmøtet 2022

Av: Amina Selimovic, 1. nestleder i Viken fylkeslag. Dirigenter. Kjære landsmøte, Som Vikens stemme i Norge rundt, ønsker jeg å sette søkelys på muligheter Vikens størrelse bringer. Viken dekker et stort geografisk område og er hjem til en mengde ressurspersoner som...

Uttalelse fra landsstyret: Energikrise

Uttalelse fra landsstyret: Energikrise

Uttalelse vedtatt av Landsstyret i Partiet Sentrum 26. mars 2022. Me er i ein krevende situasjon når det gjeld energi. Me vil trenga meir fornybar energi dei neste åra. På kort sikt må folk få hjelp til å betala dei svært høge straumrekningane gjennom direkte tiltak....

Resolusjon: En effektiv og solidarisk plan for flyktninger i Norge

Vi står sammen med Ukraina 

PARTIET SENTRUM STØTTER REGJERINGENS VÅPENBISTAND. Uttalelse vedtatt av sentralstyret i Partiet Sentrum, 01.03.2022. Partiet Sentrum fordømmer Russlands brutale angrep på Ukraina. Det er et tydelig og uakseptabelt brudd på folkeretten. Det er absurd at vi på vårt eget...

Stortingsvalg: Program 2021-2025

Vårt første stortingsvalg
Les Mer

Starte Lokallag

Vil du fremme verdien av mangfold og inkludering og ta klimakrisen på alvor?

Vil du gi mennesker mulighet i din kommune?

Kontakt oss på hei@partietsentrum.no

GI EN GAVE

Vi arbeider på dugnad og har lite offentlig støtte. Ønsker du å bidra til at vi kan forandre verden litt? VIPPS #647004 Takk for gaven!

Vil du være med å bygge opp et nytt parti basert på FNs bærekraftmål og menneskerettigheter?

Bli medlem!

KAMPEN MOT UTENFORSKAP ER VÅR SAK

NR. 1

Vårt program bygger på sosial, økonomisk og klima- og miljømessig bærekraft.

VI GIR ALLE EN MULIGHET.

Partiet Sentrum ble stiftet den 24. september 2020.

Noen av våre saker:

VI VIL FREMME
VERDIEN AV MANGFOLD

VI VIL BYGGE NED
SAMFUNNSSKAPTE BARRIERER

VI VIL BIDRA TIL Å REALISERE
FNS BÆREKRAFTMÅL

VI VIL FREMME FELLESKAP
OG SOSIAL RETTFERDIGHET

VI VIL TA KLIMAKRISEN
PÅ ALVOR

Et nytt parti

Som står opp for våre grunnleggende humanistiske samfunnsverdier. Som tar opp kampen mot utenforskap. Som tar på alvor at vi står i en klimakrise. Samtidig vil vi sikre et levende næringsliv for en økonomisk bærekraftig utvikling.

Visjon

Vår visjon er: «Vi gir alle en mulighet». Vi arbeider også etter visjonen i FNs bærekraftsmål: «Leave no one behind».

Vårt formål

Partiet Sentrum byggjer sin politikk på vedtekne menneskerettar og FNs bærekraftsmål. Partiet
Sentrum er eit blokkuavhengig og livssynsope parti.

Pin It on Pinterest