Kristin Walstad, tlf 93022958

John Harald Bondevik er gift og har tre barn. Fra ungdomsalder engasjerte han seg i ulike frivillige organisasjoner, med diverse styreverv på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

John Harald Bondevik har hatt det meste av sin yrkeskarriere innen skole eller skolerelatert virksomhet; mest som lærer og inspektør. P.t. jobber han som seniorrådgiver for skole og frivillighet i Norges Røde Kors, primært med ansvar for utvikling av analogt og digitalt undervisningsmateriell.

Han har også erfaring som journalist og redaktør, samt jobbet med et demokratiprogram for barn og unge, med fokus på barn og unges medvirkning på ulike arenaer.

John Harald Bondevik har skrevet lærebøker for barneskolen på Gyldendal forlag, vært konsulent for lærebok i Kirgisistan, samt utviklet kursmanualer om religion, mangfold og menneskerettigheter for lærere, på oppdrag fra Europarådet og The European Wergeland Center.

Interesser
På fritiden er John Harald Bondevik opptatt av familieliv, friluftsliv, norsk fotball og politikk.

Fra ungdomsalder engasjerte han seg i ulike frivillige organisasjoner, med diverse styreverv på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Han har bodd et halvt år i Brasil, som deltager på et ungdomslederprogram for norske barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge og land i sør.

Partiet Sentrum ble stiftet som en frivillig forening den 24. september 2020.

Stifterne var Geir Lippestad, Dag Sele, Irene Solli, Tom Sverre Tomren, Kristin Walstad og Kristofer Olai Ravn Stavseng.

Les mer