Bli Medlem

Ønsker du å bli medlem i Partiet Sentrum er du kommet til riktig side.

For å redusere økonomiske barrierer for deltakelse har Sentrum vedtatt «valgfri kontingent». Det vil si at du selv velger om du kan betale 100/200/500 kroner.

Bli medlemBli medlem Unge Sentrum

MEDLEMSREGISTRERING

UNGE SENTRUM

Er du mellom 13-30 år er du velkommen til å melde deg inn i vår ungdomsorganisasjon. Som medlem i Unge Sentrum har du de samme rettighetene som medlemmer av moderpartiet.

MEDLEMSKONTINGENT

For å redusere økonomiske barrierer for deltakelse har Sentrum vedtatt «valgfri kontingent». Det vil si at du selv velger om du kan betale 100/200/500 kroner. Medlemskontingenten innbetales til Zubarus, som er vårt medlemssystem.

MEDLEMSSERVICE

Har du spørsmål om ditt medlemskap? Kontakt oss på:
medlem@partietsentrum.no

TILLITSAVTALE

Som medlem har du et ansvar for å forholde deg til våre etiske retningslinjer og kommunikasjonsverdier, disse er sammenfattet i «Tillitsavtale for medlemmer»:

HVORFOR ENGASJERE SEG I POLITIKKEN?

For at et demokrati skal fungere, er det viktig at de som bor i samfunnet deltar i politikken. Det er mange måter å delta på.

Partiets formål:

Partiet Sentrum byggjer sin politikk på vedtekne menneskerettar og FNs bærekraftsmål. Partiet
Sentrum er eit blokkuavhengig og livssynsope parti.

Pin It on Pinterest