Stortingsvalgprogram 2021-2025

Stortingsvalgprogrammet ble vedtatt på Landsmøtet 8. -9. mai 2021 og lansert på pressemøte 19. mai. To redaksjonelle endringer er gjort i etterkant, disse er merket med fotnoter.

Pin It on Pinterest