Unge Sentrum

Vil du være med i et parti som setter mennesker og bærekraft først? Alle mellom 13 og 30 år kan melde seg inn i Unge Sentrum. Som medlem hos oss har du fulle demokratiske rettigheter i Partiet Sentrum, lavere medlemskontingent og medlemskap i ungdomspartiet.

 

UTTALELSER

I MEDIA

VURDERER DU Å BLI MEDLEM?

Vil du være med i et parti som setter mennesker og bærekraft først? Alle mellom 13 og 30 år kan melde seg inn i Unge Sentrum. Som medlem hos oss har du fulle demokratiske rettigheter i Partiet Sentrum, lavere medlemskontingent og medlemskap i ungdomspartiet. Ved spørsmål ta kontakt med oss.

Vi legger FNs bærekraftsmål og menneskerettserklæringen til grunn for utforming av all politikk

I vårt politiske prosjekt er det tre saksfelt som står sentralt: klima & og miljø, mangfold & inkludering og fellesskap & sosial rettferdighet.

  • Les hele plattformen her.

HVORFOR UNGDOMSPARTI?

«Ungdomspartiene i Norge er en viktig arena for ungdom som vil engasjere seg i politikk og møte jevnaldrende som deler deres politiske syn. Ungdomspartiene er en viktig rekrutteringskilde for tillitsvalgte og medlemmer til moderpartiene, og de innehar formell makt gjennom å være representert i moderpartienes lokale, regionale og sentrale organer». Bufdir

Kontakt Unge Sentrum

2 + 1 =

Post- og besøksadresse:
Unge Sentrum
c/o Advokatkontoret Lippestad, Sehesteds gate 6,
0164 Oslo

Podcast

Pin It on Pinterest