VI VIL FREMME LIKESTILLING OG MOTARBEIDE DISKRIMINERING, OGSÅ I EGEN ORGANISASJON:

Det er et mål for Partiet Sentrum (PS) å jobbe for likestilling og like muligheter. Vi vil sikre trygghet og tillit for de av oss som står i fare for å bli utsatt for diskriminering, også i egen organisasjon. 

Nettverkene er oppnevnt av sentralstyret og har som oppgave å bygge trygge fellesskap som fremmer engasjement, kunnskap og deltakelse i PS sine politiske strukturer. Nettverkene skal bidra til økt forståelse og mangfoldskompetanse i PS og gi råd til landsstyret.

VÅRE NETTVERK:

VI VIL VÆRE ET KUNNSKAPSBASERT PARTI, MED POLITIKK UTFORMET PÅ BAKGRUNN AV FORKNING OG BRUKERERFRINGER:

Det er et mål for Partiet Sentrum (PS) å fremme en politikk basert på kunnskap og menneskers erfaringer. På enkelte politikkområder har vi nedsatt faggrupper, som skal gå i dybden, både for å forstå hvilke problemer som må løses, og for å jakte etter de beste politiske løsningene. Faggruppene arbeider med forslag til partiprogrammet, med utkast til resolusjoner, og de hjelper våre politikere å uttale seg godt fundamentert i faglig kunnskap. Faggruppene jobber også med å innhente forslag fra våre medlemmer, og med å kurse partiet i forskjellige tema innen sitt felt.

VÅRE FAGGRUPPER:

  • Faggruppe for helsepolitikk v/ Anne Grøvslien
  • Faggruppe for skolepolitikk v/ Morten Buan
  • Faggruppe for Nordområdepolitikk v/ Arne Langseth
  • Faggruppe for internasjonal politikk v/Torstein Lerhol
  • Faggruppe for sosialpolitikk v/ Christiane Rynning

Kontaktskjema for de fleste henvendelser

8 + 8 =

Pin It on Pinterest