Vår Politikk er basert på FN's Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

HVA ER FNS BÆREKRAFTSMÅL?

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Les mer på FN-sambandet sine nettsider.

 

HVORDAN GÅR DET I NORGE?

Se denne faktasiden hos SSB som viser utviklingen for Norge innen utvalgte indikatorer som er bestemt på globalt nivå for å følge utviklingen for bærekraftsmålene.

Riksrevisjonen har gjort en gjennomgang av status i Norge.

PARTITIMEN ARENDALSUKA 2023

STORTINGSVALGPROGRAM 2021-2025

Vedtatt på Landsmøte 8.-9. mai 2021. Se hele programmet.

DEN FØRSTE PLATTFORMEN

Stifterne av Partiet Sentrum vedtok en politisk plattform på stiftelsesmøtet. Disse verdier anses nå å være innarbeidet i vedtatt stortingsvalgprogram.

Pin It on Pinterest