Vår politikk er basert på FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål

HVA ER FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Les mer på FN-sambandet sine nettsider.

Hvordan går det i Norge?

Se denne faktasiden hos SSB som viser utviklingen for Norge innen utvalgte indikatorer som er bestemt på globalt nivå for å følge utviklingen for bærekraftsmålene.

Riksrevisjonen har gjort en gjennomgang av status i Norge.

Partitimen Arendalsuka 2021

Stortingsvalgprogram 2021-2025

Vedtatt på Landsmøte 8.-9. mai 2021. Se hele programmet.

Den første plattformen

Stifterne av Partiet Sentrum vedtok en politisk plattform på stiftelsesmøtet. Disse verdier anses nå å være innarbeidet i vedtatt stortingsvalgprogram.