ORGANISERING

Styret i partiet Sentrum har lagt opp til en bred innspills- og programprosess. Det er nå 60 medlemmer som er involvert i våre fagpolitiske utvalg. Utvalgene er organisert i fem hovedutvalg som inkluderer en ordinær programkomite.

Alle medlemmer vil få anledning til å gi innspill på 1. utkastet av vårt stortingsvalgprogram så snart det foreligger i februar 2021.

HAR DU INNSPILL?

Send det til innspill@partietsentrum.no

Utvalg 1 Verdikapitlet – KRISTOFER OLAI RAVN STAVSENG/ HILDE OPOKU (nestleder)
Utvalg 2 Bærekraftsmålene 8,9, 10 og 12
Næringsliv og fremtidige inntekter – GEIR LIPPESTAD/ IRENE SOLLI/ELLEN S. MIKKELSEN (nestledere)
Utvalg 3 Bærekraftsmålene 1-5, 11, 16, 17 – KRISTIN WALSTAD/ HILDE OPOKU (nestleder)
Utvalg 4 Bærekraftsmålene 6,7, 13-15 – SIMEN BONDEVIK/ PER IVAR VÅJE (nestleder)
Programkomiteen Helhet og sammenheng. Redaksjonelle endringer i høringsrunde partiorganisasjon. – TORE CHRISTIANSEN

VI BYGGER ALL VÅR POLITIKK PÅ FNS BÆREKRAFTSMÅL OG MENNESKERETTIGHETENE

Pin It on Pinterest