ASK står for Alternativ- og supplerende kommunikasjon. Alle har forskjellige måter å kommunisere på. Noen snakker med munnen, noen snakker med hendene, noen med lyder og gester, noen med symboler og noen med øynene. Partiet Sentrum mener ASK må anerkjennes som et språk i Språkloven, og at ASK-paragrafen må styrkes i Opplæringsloven for å sikre at alle barn får lære og delta i undervisningen.

Partiet Sentrum vil:

  • at ASK anerkjennes som et eget språk i Språkloven
  • at alle som bruker ASK eller er pårørende sikres god opplæring
  • at ASK-paragrafen styrkes i Opplæringsloven

Pin It on Pinterest