Yemane -dagen er til minne om Yemane, som satt 24 år på asylmottak i Norge. Vi bruker dagen til å kjempe for papirløse og ID-løse sine rettigheter.

Mennesker som bor i Norge uten ID mangler rett til helsehjelp, til skole og til jobb. De får ikke ha bank-konto, og heller ikke benytte seg av noen tjenester som forutsetter bank -ID. Flere av dem har bodd her i mange år, enkelte er til og med født i Norge. Likevel må de fortsette å leve i limbo, uten mulighet til å ta del i samfunnet. Dette må vi gjøre noe med!

I opptakten til Yemane-dagen møtte aktivist og Sentrum-medlem Arne Viste partileder Geir Lippestad og 1. nestleder Irene Solli på partikontoret i Oslo. Her diskuterte vi gode lokalpolitiske grep for å bedre situasjonen for papirløse, samt nye måter å gi dem oppmerksomhet og rettigheter på. En liten oppsummering av noe av samtalen ble filmet, og kan sees øverst i denne saken.

Bli gjerne med å spre oppmerksomhet rundt papirløses manglende rettigheter i Norge!

Forfatter

Daniel Walø

Daniel Walø

Webmaster

Pin It on Pinterest