“Hva føler du nå?” og “var innsatsen din bortkastet?” er to spørsmål jeg ofte har fått etter at valgresultatet og Partiet Sentrums oppslutning på 0,3% ble klart.

Svaret på det er at jeg føler meg bra og at innsatsen ikke var bortkastet, den var nødvendig. Selvsagt var jeg skuffet på valgnatten. Vi hadde et mål og en drøm om en stortingsplass. Det var kanskje riktignok litt urealistisk, ingen partier har klart det på første forsøk i moderne politisk tid. Men engasjementet jeg møtte ute blant folk når jeg stod på stand i Karl Johan og leste i kommentarfeltene på sosiale medier ga meg likevel troen på at det var mulig. Og det er liten tvil om at Partiet Sentrums trengs i norsk politikk. Jeg synes det er skikkelig trist å se hvordan grunnleggende velferdstjenester og rettigheter til innbyggerne ikke klarer å ivaretas, samtidig som det gis skattelette til de rikeste. At norsk asylpolitikk har blitt en strenghetskonkurranse gjør vondt, og det snakkes altfor lite om minoriteters rettigheter. Klimakrisen tas ikke på alvor og samfunnsdebatten blir stadig mer polarisert. Vi kom ikke inn på Stortinget ved dette valget. Men i tillegg til å få 7.500 velgere nesten uten dekning i media påvirket vi samfunnsdebatten og de andre partiene. Vi løftet kampen mot utenforskap som vår sak nummer en, og utfordret de andre partiene på dette. Når mange av de andre snakket om menneskeverd, likeverd og brukere snakket vi om menneskerettigheter, likestilling og borgere. Rettighetsforståelsen i samfunnsdebatten er viktig på veldig mange plan. Denne første saken vi som parti tok stilling til var ja til å inkorporere CRPD, FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne i norsk lov. Før Sentrum ble lansert var Arbeiderpartiet mot, etter at vi hadde løftet saken høyt på agendaen snudde de og gikk inn for den. Selvsagt ikke på grunn av Partiet Sentrum alene, men dette er et av mange eksempler på at vi har dratt de andre partiene i riktig retning. I Nordre Follo fikk Partiet Sentrum en oppslutning på 0,4%. På tross av vi ikke hadde ressurser til å drive fysisk valgkamp i kommunen. Det er et godt utgangspunkt å bygge videre på frem til lokalvalget om to år. Jeg mener kommunen vår trenger et parti som legger FNs bærekraftsmål og menneskerettighetene til grunn for utformingen av all politikk. Bærekraftsmålene kan ikke bare være en pin på jakkeslaget, men må følges opp i praktisk politikk hver dag. Å starte et nytt parti er vanskelig og slitsomt. En har hele systemet mot seg – 0 kroner i statsstøtte og at man ikke slipper inn i skoledebatter er to eksempler. I tillegg er alle de etablerte politiske partiene og kommentatorene mot en. Likevel har vi klart å overbevise 7.500 velgere på første forsøk, det gjør meg stolt. Årets valg var bare begynnelsen for Partiet Sentrum.

Først publisert i spalten «Hva føler du nå?» i Oppegård Avis 13.10.2021

Pin It on Pinterest