PARTIET SENTRUM STØTTER REGJERINGENS VÅPENBISTAND.

Uttalelse vedtatt av sentralstyret i Partiet Sentrum, 01.03.2022.
Partiet Sentrum fordømmer Russlands brutale angrep på Ukraina. Det er et tydelig og uakseptabelt brudd på folkeretten. Det er absurd at vi på vårt eget kontinent opplever at et fritt og demokratisk land blir invadert av sitt naboland.
Vi står nå i en ekstrem situasjon som krever ekstreme tiltak. De tiltak og bidrag som besluttes må være velbegrunnet. Samtidig krever situasjonen rask handling og reaksjon. I denne spesielle situasjonen stiller vi oss bak regjeringens håndtering av Norges støtte til Ukraina.
I lys av vårt medansvar som NATO-medlem og våre felles europeiske verdier som nå settes under hardt angrep, vil vi støtte beslutningen om å bidra med etterspurt materiell i form av defensive våpen og utstyr som kan gjøre Ukraina i stand til et tilstrekkelig og effektivt forsvar av sitt land og sitt folk. Sammen med andre europeiske land lytter vi til behovene til et land som trenger støtte for å beskytte sin befolkning mot uprovosert aggresjon utenfra.
For et fredsparti er det en krevende beslutning å skulle støtte våpenbistand i krig. En endret holdning i forhold til dette spørsmålet krever en bred samfunnsdebatt og et grundig lovarbeid. Vi ber regjeringen legge til rette for en gjennomgang av våpenloven som tar høyde for ekstremsituasjoner som vi opplever nå.
Nordmenns brede støtte til Ukraina er svært synlig, men fine støtteerklæringer hjelper ikke mennesker som står midt i en slagmark. Nå må vi bevise at våre ord har innhold og at vi gjør dem til handling. Under Balkan-krigen på 90-tallet var vårt humanitære bidrag konkret, romslig og effektivt. Vi stilte med luftbro og kollektivt asyl. I dagens ekstremsituasjon må vi handle med samme klare tanke. Streng retorikk og partipolitikk må legges til side.

Pin It on Pinterest