Innlegg publisert i Dagen, 14. januar 2023

Av: Simen Bondevik, leder i Unge Sentrum og klimapolitisk talsperson i Partiet Sentrum

Nok en gang holdt Hans Majestet Kongen en flott nyttårstale. Kongen var innom flere viktige temaer. Likevel håper jeg Jonas Gahr Støre og resten av regjeringen fulgte ekstra nøye med når kongen oppfordret til klimahandling. På dette feltet svikter de dessverre fullstendig.

I sin nyttårstalen sa kongen helt korrekt at “klimaet er nå det mest alvorlige”. Videre oppfordret han til klimahandling gjennom ordene “Vi må gjøre alt vi kan for å verne om jorda vår. Både for å beskytte menneskers hjem, og for å bevare den fantastiske naturen der alt levende henger sammen. (…) Klimaendringer stopper ikke ved landegrenser. Jeg har et inderlig håp om at vi nå vil klare å handle i tråd med alvoret i situasjonen.”

Dette er ikke bare et budskap det brede lag i befolkningen vår trenger å høre, først og fremst håper jeg kongens oppfordring når inn hos våre ledende politikere. De har dessverre sviktet oss alt for lenge med manglende handlingskraft i møte med klimakrisen.

Støre-regjeringen er en klimakatastrofe

Dessverre er ikke dagens regjering noe unntak. Etter åtte år med en klimafiendtlig Solberg-regjering hadde jeg store forventninger og håp om en mer grønn politikk etter regjeringsskiftet. Men slik ble det på ingen måte.

Allerede i Hurdalsplattformen kunne vi lese om Støres oljegrå politikk: “norsk petroleumsindustri skal utvikles, ikke avvikles (…) Regjeringen vil legge til rette for fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel”. Dette er stikk i strid med hva forskere og fagfolk tydelig uttaler at verdenssamfunnet trenger; en utfasing av kull, olje og gass til fordel for en massiv satsing på fornybar energi.

I høstens forslag til statsbudsjett ble jeg og alle andre som hadde et håp om norsk klimahandling skuffet igjen. Da foreslo regjeringen å halvere støtten til skogvern, avvikle hele klimastøtte-ordningen, øke el-bilavgiftene og senke drivstoffavgiftene. Støre-regjeringen er rett og slett en klimakatastrofe.

Vi trenger en snuoperasjon!

Norges fatale handlingslammelse i møte med klimakrisen er nødt til å ta slutt. Konsekvensene av dagens politikk er flere naturkatastrofer, utryddelse av arter, flere mennesker på flukt, mat- og vannmangel, ødeleggelser av natur og økt sosial ulikhet.

Som kongen helt korrekt sa i sin nyttårstale: “Klimaendringer stopper ikke ved landegrenser”. Og vi, som et av verdens rikeste land, er faktisk blant de aller verste i verden. Når vi regner klimagassutslipp per innbygger er det kun tre land i hele verden som slipper ut mer enn oss.

Dette mener jeg gir oss et ekstra stort ansvar for å bidra til å stoppe klimakrisen. Vi har både naturressursene, teknologien, kunnskapen og økonomien som skal til for å klare det grønne skiftet. Det som mangler er politisk handlingsvilje. Vi trenger en snuoperasjon!

Støre-regjeringen svikter min og kommende generasjoner når de stadig åpner nye oljefelt og kutter i viktige klimatiltak. Det er på tide at de lytter til Hans Majestet Kongen, FNs generalsekretær, forskere og fagfolk: Vi må gjøre alt vi kan for å verne om jorda vår!

Forfatter

Anders Møller-Stray

Anders Møller-Stray

Generalsekretær og pressekontakt

Telefon: 99045646

Pin It on Pinterest