Resolusjon om koranbrenning som hatytring

I lys av den senere tids hendelser med koranbrenning i Sverige og Danmark, ønsker Partiet Sentrum å ta avstand fra slike handlinger.

 

Politiske, verdimessige og religiøse syn skal ikke være fritatt for kritikk, og skal kunne diskuteres fritt under vern av ytringsfriheten. Angrep av religiøse skrifter i en kontekst av angrep på minoritetsgrupper bør imidlertid klassifiseres som hatytring. Partiet Sentrum mener aksjoner med koranbrenning begått av aktører med en tydelig og hatpreget agenda mot muslimske minoriteter i landet, også bør rammes av lovverk mot hatefulle ytringer. Brenning av Koranen i kontekst med hatefulle ytringer bør etterforskes av politiet som brudd på straffelovens paragraf 185 på lik linje med brenning av prideflagg.

Muslimer og andre religiøse minoriteter i Norge har vært utsatt for terror og trusler. Å tillate handlinger som tydelig utføres for å samle hat mot slike grupper gruppen, innebærer å akseptere at de utsettes for en særlig fare. Som minoritet har de behov for og rett til beskyttelse. Den beskyttelsen må også dreie seg om hatefulle ytringer, inkludert der brenning av koranen og andre hellige skrifter er en del av dette.

Vedtatt enstemmig av sentralstyret i Partiet Sentrum 7. august 2023

Pin It on Pinterest