Frihet for Palestina!

De humanitære lidelsene på Gaza-stripen som følge av Israels folkerettsstridige krigføring er enorme. Et svært høyt og stadig stigende antall mennesker er enten drept, skadet eller savnet. Områder Israel tidligere har annonsert som «trygge soner» utsettes av samme land for harde angrep.  

Den internasjonale domstolen har etter Sør-Afrikas søksmål mot Israel advart mot faren for folkemord, og krevd at Israel skal iverksette alle tiltak for å forhindre at det skjer. Norge, som anerkjenner folkeretten, internasjonale lover og FN, er forpliktet av kjennelsen til å gjøre alt i vår makt for å forhindre et folkemord på den palestinske befolkningen.

Gjennom generasjoner har israelske myndigheter etablert et regime som systematisk diskriminerer den palestinske befolkningen for å få kontroll over land og ressurser. Dette har blitt slått fast av en grundig analyse av israelske myndigheters overgrep mot palestinerne fra Amnesty Internationals juridiske eksperter. Israelske myndigheter er ansvarlig for omfattende og systematiske menneskerettighetsbrudd og brudd på internasjonal humanitærrett ovenfor den palestinske befolkningen.2

Partiet Sentrum mener at stortingsflertallets beslutning om å støtte en anerkjennelse av Palestina som en egen stat først når det kan ha positiv innvirkning på en fredsprosess ikke er tilstrekkelig. Ved å anerkjenne Palestina som en egen stat vil flere av Israels brutale krigshandlinger kunne bli straffeforfulgt. Derfor mener vi i Partiet Sentrum at det er viktig at Palestina nå blir anerkjent som en egen stat.

Norge har vedtatt å ikke selge våpen til land i krig, likevel blir norske våpen brukt i den folkerettsstridige israelske krigføringen på Gazastripen. Våpenprodusenten NAMMO, som 50% eies av den norske stat, produserer våpen i USA. Det er bekreftet at 1800 rakettkastere derfra er sendt til Israel3, og dette er noe Norge tjener store penger på. Partiet Sentrum mener det er fullstendig uakseptabelt at norske våpen brukes i israelske myndigheters krigføring på Gaza.

Staten Israel nekter å rette seg etter FN-resolusjoner og internasjonal lov, og går fri for internasjonale sanksjoner. Som et effektivt og fredelig virkemiddel i kampen for å få slutt på Israels ulovlige okkupasjon og forhindre flere folkerettsbrudd bør Norge boikotte, deinvestere og sanksjonere (BDS) staten Israel.

Partiet Sentrum vil at Norge:

  • jobber for en umiddelbar våpenhvile
  • anerkjenner Palestina som en selvstendig stat
  • krever at okkupasjonen av alle palestinske områder opphører, og at de ulovlige bosettingene på Vestbredden tilbakeføres til palestinere
  • støtter arbeidet til den internasjonale BDS-bevegelsen. Norge bør benytte boikott, trekke ut investeringer og bruke sanksjoner som virkemidler for å få Israel til å respektere sine internasjonale forpliktelser
  • sikrer at norskproduserte våpen, våpendeler og ammunisjon ikke brukes til gjennomføre krigsforbrytelser av Israelske myndigheter. Norge må kreve sluttbrukererklæring med re-eksport klausul av alle land
  • gir en langsiktig hjelpepakke til Palestina, etter modell fra Nansen-programmet for Ukraina
  • sørger for at Oljefondet ikke har noen investerte midler som bidrar til å støtte Israels regime og okkupasjonen av palestinsk land

Vedtatt enstemmig av landsstyret i Partiet Sentrum, 10. mars 2024

Pin It on Pinterest