LandsstyretArtikler

frihet for palestina!

frihet for palestina!

Frihet for Palestina! De humanitære lidelsene på Gaza-stripen som følge av Israels folkerettsstridige krigføring er enorme. Et svært høyt og stadig stigende antall mennesker er enten drept, skadet eller savnet. Områder Israel tidligere har annonsert som «trygge soner»...

les mer
Uttalelse fra landsstyret: Energikrise

Uttalelse fra landsstyret: Energikrise

Uttalelse vedtatt av Landsstyret i Partiet Sentrum 26. mars 2022. Me er i ein krevende situasjon når det gjeld energi. Me vil trenga meir fornybar energi dei neste åra. På kort sikt må folk få hjelp til å betala dei svært høge straumrekningane gjennom direkte tiltak....

les mer

Pin It on Pinterest