Pakistan er i en økonomisk og politisk krise. Dette er alvorlig for hele befolkningen i Pakistan. I tråd med den pakistanske konstitusjonen bør det holdes frie og demokratiske valg. Dagens sittende regjering synes ikke i stand til å stabilisere landets politiske og økonomiske situasjon, og tilliten i folket synes svært lav. Pakistan bør også begrense militærets innflytelse og makt i samsvar med demokratiske prinsipper. Regjeringen i Pakistan må forplikte seg til å ikke utøve lovstridig statlig makt over sivilbefolkningen. Pakistan må styrke kvinners rettigheter og ytringsfrihet. Alle ulovlige arrestasjoner må forbys og fordømmes, disse svekker politiets og andre statlige organers legitimitet i befolkningens øyne. Journalister og tv-kanaler skal få ytre sine synspunkter fritt.

 

Partiet Sentrum ber om en umiddelbar løslatelse av alle ulovlig fengslede og/eller anholdte personer som ikke har fått juridisk vern eller beskyttelse. Partiet Sentrum er bekymret for den alvorlige og forverrede situasjonen i Pakistan, og ber regjeringen om å finne umiddelbare bærekraftige løsninger for befolkningen. 

Forfatter

Anders Møller-Stray

Anders Møller-Stray

Generalsekretær og pressekontakt

Telefon: 99045646

Pin It on Pinterest