Solsikkemerket er et symbol som brukes av kronisk syke og funksjonshemmede for å vise omgivelsene rundt at man har en usynlig diagnose eller tilretteleggingsbehov. Det brukes også for å sette fokus på usynlig sykdom, slik at det blir enklere å ta hensyn til de av oss med kronisk sykdom eller usynlige funksjonsnedsettelser. Det kan også brukes som symbol for å signalisere et trygghetsrom for folk med funksjonsnedsettelser Aktiv bruk av solsikkemerket kan også bidra til økt forståelse i samfunnet.

 

Ved riktig bruk av solsikkemerket skaper man også en mulighet til å gi kritisk informasjon. Man kan skrive informasjonen på et kort man har lett tilgjengelig, der man eksempelvis kan skrive kontaktinformasjon til nærmeste pårørende, eller hva som kan gjøres for å hjelpe i ulike situasjoner.

 

Diskrimineringen av funksjonshemmede skjer hver dag, og er ofte usynlig. Solsikkemerket er et svært konkret og enkelt grep. Dersom kommunene rundt i landet innførte og aktivt begynte å bruke solsikkemerket, ville det gjort hverdagen enklere for mange.

 

Ikke alle funksjonsnedsettelser er synlige, men de er uansett like reelle.

Partiet Sentrum vil:

  • At kommunene aktivt tar i bruk og tilrettelegger for solsikkemerket
  • At det gjennomføres en holdnings -og synlighetskampanje, for å skape større forståelse for usynlige funksjonsnedsettelser i samfunnet.

 

Vedtatt av landsmøtet i Partiet Sentrum, 28. april 2024

Pin It on Pinterest