Denne sendingen skal vi sette søkelyset på hva vi som Seniorer kan og vil bidra med når det gjelder å kjempe for et bærekraftig miljø som vi skal overlevere til neste generasjoner.

Et av våre medlemmer, Laila Mari Kvalsvik, Vestland, har sendt oss et fantastisk brev som virkelig burde gi hver enkelt av oss ideer om engasjement.

Mange av oss er besteforeldre og vi har med det noen privilegier som foreldre ikke har. Vi har nemlig retten til å skjemme bort barnebarn, eller om man vil de som er i den generasjonen, et par hakk nyere enn oss.

Husk en ting mine venner: «Livet i gave og jorda til låns»

Da lege og besteforeldreaktivist, Gro Nylander, stod på talerstolen på generalforsamlingen til Equinor forleden, fikk styret høre ting som virkelig gikk inn på dem. Her er en link til sidene som er virkelig god lesning:

Men her er altså brevet til Laila Mari Kvalsvik:

Hei. 

Jeg er en eldre dame på 75 år. Det oppleves som svært positivt at vi seniorer etter hvert må tilvende oss et aktivt liv, et liv hvor vi er med å tjene samfunnet som vi fortsatt er en del av.

Selvsagt avhenger dette av hvilken helse vi har…

Men uansett så tror jeg at de fleste av oss kan yte noe…, selv om en er svekket  fysisk, til eks sitter i rullestol. Vi kan hjelpe hverandre på forskjellig vis, og vi kan engasjere oss i ting som oppleves som meningsfulle.

Rundt om i vårt langstrakte land er det etablert BKA-grupper. BKA står for Besteforeldrenes Klima-aksjon! 

BKA er engasjert i alt som påvirker klimaet vårt, ikke bare i Norge, men over hele kloden vår.

Vi vil vise barnebarna våre at vi tross alt prøvde å gjøre noe….Og vi støtter opp om ungdomsorganisasjoner i deres opprop og demonstrasjonstog. Det opplever vi som noe positivt, at ung og gammel står sammen.

Det ser ut til at ungdommen også setter pris på det.

Klima er så mye. Gjenbruk f.eks., er noe mange ungdommer nå er opptatt av. 

Her i Bergen satser vi på kontakt med ungdomsskoleelever via biblioteket. Lærere har tatt  utfordringen med å undervise elevene i klima-problemene som vi står overfor. 

Kontakten består i at vi møtes på Hovedbiblioteket i sentrum og samtaler med elever om klima, overforbruk etc. Dette tror vi er viktig. 

At de unge får forståelse av at besteforeldrene er på deres parti, at vi ønsker det samme , og at fremtiden deres er viktig for oss.

Vel, disse tankene ville jeg dele med Partiet Sentrum etter å ha lest ideen om hva vi eldre kan bidra med i samfunnet, og at det fortsatt er behov for oss.

Med vennlig hilsen

Laila Mari Kvalsvik

Pin It on Pinterest