Denne sendingen skal vi sette søkelyset på hva vi som Seniorer kan og vil bidra med når det gjelder å kjempe for et bærekraftig miljø som vi skal overlevere til neste generasjoner. Et av våre medlemmer, Laila Mari Kvalsvik, Vestland, har sendt oss et fantastisk brev...

les mer