Partiet Sentrum ønsker et statlig forbud mot privat fyrverkeri. Dette ønsker vi av hensyn til både mennesker, dyr og miljø.

Personskader: Privat fyrverkeri forårsaker mange tragiske ulykker. Øyeskadene alene burde være god nok grunn til å innføre forbud mot privat fyrverkeri. Ifølge overlege Nils Bull ved Haukeland sykehus er det hvert år ca. 15 mennesker som får synet delvis eller helt ødelagt som følge av fyrverkeri i Norge.

Frykt hos mennesker og dyr: Mange som bor i Norge har opplevd krigstraumer som trigges ved ukontrollert oppskyting av fyrverkeri. Mange barn, eldre og personer med sensitiv hørsel utsettes for unødvendig frykt og stress som følge av fyrverkeri, og de uforutsigbare og høye smellene fører også til at dyr lider.

Miljø: Fyrverkeri slipper ut skadelige partikler og gasser som forurenser luften. I tillegg blir det liggende igjen rester av fyrverkeri, og dette kan skade miljøet og være vanskelig å rydde opp. Både produksjon og avfall har en negativ virkning på miljøet.

Flere land har allerede begrenset bruken eller forbudt privat fyrverkeri. Danmark, India og Australia er blant dem. Partiet Sentrum mener at Norge bør følge deres eksempel, og skape en tryggere og mer bærekraftig nyttårsfeiring.

En undersøkelse utført av Nordstat viser at 65% av de spurte mener det er riktig å forby privat bruk av fyrverkeri på nyttårsaften. Aktører i forsikringsbransjen har også tatt til orde for et totalforbud og uttaler at skader og branner forårsaker tapte verdier for 50-60 millioner hvert år.

Hver kommune kan som alternativ tilby et offentlig fyrverkerishow på nyttårsaften slik det i mange kommuner allerede organiseres på 17.mai. En kommunal oppskytning i kontrollerte former vil spare både private og offentlige for store økonomiske, miljømessige og sosiale kostnader.

Partiet Sentrum mener at de tragiske hendelser i forbindelse med nyttårsraketter burde føre til et statlig forbud mot privat fyrverkeri. La oss ta et skritt mot en tryggere, mer miljømessig og bærekraftig nyttårsfeiring.

Partiet Sentrum vil:

  • Innføre et nasjonalt forbud mot privat fyrverkeri

 

Vedtatt på landsmøtet i Partiet Sentrum, 28. april 2024

Pin It on Pinterest