VIL DU VÆRE MED Å SKAPE FOKUS PÅ HVORDAN VI SOM SENIORER SKAL FORME POLITIKKEN TIL PARTIET SENTRUM. JA, OM VI BARE TAR DE AV OSS OVER 65 ÅR, ER VI NESTEN 25% AV MEDLEMMENE. OG HUS, AT SENIOR ER Å EGENTLIG REGNET FRA DU ER 50 😉

De aller fleste oppegående politikere og andre over 50 år har sett utviklingen de siste 10-20 år. Det sosialøkonomiske bildet av samfunnet har helt klare tendenser. Hovedårsaken er det landet vi lever i og hvordan menneskene her utvikler seg. Det er ikke så veldig stor forskjell fra andre land vi ønsker å sammenligne oss med, men dog noen trekk som gjør at vi har vår utvikling.

Vi får flere eldre som lever lenger

Vi får færre som danner grunnlaget for BNP (BruttoNasjonaProdukt)

Bare disse to faktorene alene, danner vesentlige føringer for politikken. Ikke bare nasjonalt, men også lokalt i kommunepolitikken.

Selv er jeg en aktiv lokalpolitiker som har rundet 70. Jeg sitter i styre og stell i flere organisasjoner, både Bydelsråd, borettslaget der jeg bor, 17.mai komiteen i byen får og ikke minst mitt hjertebarn, MC-ravn. (en utvidelse av de du kjenner som Natteravn men vi kjører motorsykler) i tillegg til en masse annet frivillig arbeid.

I vår tid er eldre friske og i stand til å bidra lenger, og i større grad enn før til egen og allmennhetens nytte.

Da er det viktig at samfunnet anerkjenner dette, på samme måte som det anerkjenner all annen ytelse. Det å eldes med verdighet innebærer å være en respektert del av samfunnet i ulike faser av livet.

Når vi fyller 67 så er de fleste av oss pensjonister, men vi har aldri vært så friske som nå. Vi sitter på en erfaring og kunnskap som de færreste har. Derfor vil vi gjerne fortsette å bidra både i jobb og andre aktiviteter. Jeg er overbevist om at politikere nå har fått øynene opp og gjør alt de kan for å få tak på den kompetansen og arbeidsgleden vi kan gi. Ikke som 100% jobb, kanskje ikke 50% en gang, men vi kan og vi skal brukes. Norge har ikke råd til å bare skusle bort din kunnskap og muligheten til mentorskap for den oppvoksende generasjon.

Vi er en gruppen mennesker like sammensatt som resten av befolkningen.

Hva kan vi gjøre selv, og hva er det viktig at politikere og samfunnet bidrar med?

Hvordan kan vi  fortsett lenger i jobbene våre?

For de av oss som ønsker å jobbe lenger, så er det viktig med lovendringer og avtaler i arbeidslivet er slik at dette er mulig. Men et arbeidsliv i rask endring og ikke minst at hele vårt samfunn krever høy digital kompetanse, vil det være viktig at alle får veiledning og mulighet til å videreutvikle seg. For mange av oss er jobben en viktig arena der vi kan utvikle oss videre, der vi kan bruke våre ressurser og ikke minst ha et godt sosialt liv.

Hvordan kan vi selv bidra til den livskvaliteten vi ønsker oss?

Når vi blir eldre, så er kan vi selv tar mer ansvar for vår egen alderdom.

Vi kan planlegger boligen vår og de forholdene som er viktig for vår helse og den livskvaliteten vi ønsker oss. Da må det gis incentiver og muligheter til å utvikle nye boformer i kommunene der Husbankens tilskuddsordninger må tilrettelegges for nye former livsløpsboliger som og gir muligheter for et fellesskap for alle generasjoner. Kombinerer vi dette med Velferdsteknologi, vil helsevesenet spare millioner og som demper presset på helsefaglig personell. For PBA må inn og støtte opp. Ordningen kan avhjelpe 10.000 av helsefaglige timer som i dag går bort til spille og som like gjerne kunne vært gjort av andre ikke hardt presset helsepersonell.

Det å kunne fortsette å bo i sin egen bolig bidrar til trivsel og kunne være en del av et sosialt fellesskap der.

En ressursbank for seniorer i alle kommuner?

Når vi velger å trappe ned og etter hvert ikke er en del av et arbeidsliv, er vil vi fremdeles ha behov for et meningsfullt liv. Siden vi er like forskjellig som alle andre mennesker, så kan vi velge ulike veier videre. Derfor vil det være til nytte at kommunene etablerer en «ressursbank» der vi kan etablere et nettverk av de som ønsker seg nye oppdrag i form av en jobb, frivillig arbeid eller andre type aktiviteter. En slik ressursbank kan være en enkel digital løsning slik at alle kan klare å legge inn sin profil der det kommer fram hvilke tjenester vi ønsker hjelp til av andre eller vi kan tilby.

Heldigvis er det mange muligheter for oss, og nesten alle ønsker og har mulighet til å bidra. Derfor er det viktig at politikere, kommunene, næringsliv og frivillighet finner fram til tiltak slik at vi kan utvikle oss og bruke våre ressursene til beste for samfunnet framover.

Hvilken hjelp trenger vi når vi blir eldre og ikke klarer alt selv?

Det er viktig at vi også har fokus på de av oss som etter hvert trenger hjelp, og hvilke ulike behov har man da? Vi må også ikke være redd for å tenke nytt. E-helse er på banen og vil være en fantastisk mulighet om den blir brukt riktig. Seniornettverket er de som har skoen på og vet hvor det trykker. Vi må la oss bli hørt.

Hvordan skal vi påvirke politikere og myndigheter?

Vi er mange som er seniorer. I dag er det 909 663 bosatte alderspensjonister i Norge. Så derfor kan vi være en kraft og påvirke politikken vår og få fram Sentrums politikere i denne valgkampen.

Hvordan kan vi bruke Senior Sentrum?

Nettverket skal være et felles forum for seniorpolitikken. Derfor er det viktig at vi sammen kan finne saker som er viktige for denne gruppen og oss. Det kan være saker som gjelder for hele landet – men det kan også være saker som er spesielt for ulike regioner og kommuner. Jeg ser fram til å være med i dette nettverket og i Sentrum.

Vil du være med, så ta kontakt med meg så får vi til det Norge trenger

TEKST:  JAN B. SØRENSEN SOM OGSÅ HAR HENTET TANKER FRA TIDLIGERE LEDER FOR SENIORNETTVERKET UNNI VIKEN. STOR TAKK FOR INSPIRASJON TIL Å TA OPP STAFETTPINNEN.

Jan B. Sørensen

Pin It on Pinterest