Erik Sostoft, Partiet Sentrum Kristiansand

Innlegget omhandler bosetning av flere flyktninger i Kristiansand i 2024. Noen partier ønsker å bare ta mot flyktninger fra Ukraina, slik som Drammen har vedtatt. Partiet Sentrum mener at alle flyktninger som trenger vår hjelp skal få det. Erik Rostoft viser stort engasjement da saken ble behandlet i formannskapet i Kristiansand, og ser på flyktningene som en ressurs for kommunen vår.

Pin It on Pinterest