Nytt sentralstyre skal velges

På årets landsmøte skal det velges nytt sentrslatyre i Partiet Sentrum. Styret velges for to år. Det har blitt foreslått mange spennende navn, og valgkomiteen har hatt mange gode og kompetente kandidater å velge mellom. Valgkomiteens innstiling er nå klar, og som følger:

Ledertrio:

Geir Lippestad (leder), Irene Solli (1. nestleder), Elisabeth Meling (2. nestleder)

Ordinære sentralstyremedlemmer:

Gerd Samuelsen, Ellen Elisabeth Høyersten Holm, Tore Christiansen, Simen Bondevik, Zaeem Shaukat, Ragnhild Sørbotten.

Varamedlemmer:

Louise Kristiansen, Sajid Mukhtar, Aili Kirste Arntzen, Arve Fløystad-Thorsen.

 

 

For nærmere presentasjon av alle kandidatene, klikk her.

Pin It on Pinterest