Stopp angrep på sivile i Israel, på Gaza og Vestbredden!

Partiet Sentrum ser med sorg og sinne på de siste dagenes hendelser i Palestina og Israel. Vi fordømmer alle angrep rettet mot sivile. Vi fordømmer Hamas sine angrep i Israel 7. oktober og de påfølgende dagene. Alle gisler må øyeblikkelig settes fri. Samtidig fordømmer vi Israelske bombeangrep mot sivile mål i Gaza, og blokkeringen av mat, strøm og livsviktige medisiner. Dette er en krig mellom Hamas og Israel, men som går utover alle, spesielt barn og unge!

 

Barn og unge i Gaza må ikke bli utsatt for kollektiv avstraffelse for handlingene til Hamas. Vi ser at enkelte stemmer tar til orde for å stoppe overføring av humanitær bistand til Gaza etter de senere terrorangrepene. Vi mener at det å stoppe livsnødvendig hjelp til sivile ikke vil være et grep egnet for å bedre situasjonen.

 

Angrep målrettet mot sivile er terrorhandlinger, og kan ikke rettferdiggjøres. Disse angrepene må opphøre, og partene og det internasjonale samfunnet må arbeide for en fredelig løsning hvor trygghet og menneskerettigheter blir en realitet for alle.

Vedtatt enstemmig i sentralstyret i Partiet Sentrum, 14. oktober 2023

Pin It on Pinterest