Partiet Sentrum fordømmer Israels kamphandlinger på Gaza, og de kontinuerlige folkerettsbrudd og brudd på menneskerettighetene. Kamphandlingene er ikke legitim krigføring. De er rettet mot en sårbar sivilbefolkning i et tett befolket område, hvor halvparten av befolkningen er under 13 år. Vi krever våpenhvile nå! 

Langvarig fravær av vann og elektrisitet skaper en desperat situasjon. Brudd på tilgang til internett og telefon gjør det umulig å kontakte hjelp for sivile som blir skadet, og umulig for journalister å fortelle verden om hva som skjer.

Partiet Sentrum fordømmer beleiringen av Gaza, tvangsflyttingen av innbyggere som ikke har noe trygt sted å flykte til, bakkeinvasjonen, og bruken av fossforbomber. Vi fordømmer bombing av sykehus og flyktningeleirer. Israelske myndigheter og ledere må ta ansvar for å stoppe de åpenbare bruddene på humanitære rettigheter som nå skjer. Slike brudd må fordømmes, og ikke svares med heiarop eller forsvarstaler. Israels rett til å forsvare seg kan ikke rettferdiggjøre en krigføring som påfører sivilbefolkningen så store tap.

Vi krever:

 • En våpenhvile nå!
 • Trygge forhold for hjelpearbeidere og medisinsk personell
 • At Gazas tilgang på rent vann, mat, elektrisitet og kommunikasjon gjenopprettes øyeblikkelig av Israel
 • Sikkerhetsgarantier for journalister som dekker hendelsene i området
 • At sykehusene på Gaza sikres tilgang til strøm, for å opprettholde kritiske funksjoner. 
 • Sikker evakuering av sivile som ønsker å flykte fra området.
 • At Israel gir garantier for at alle flyktninger skal kunne vende tilbake i sikkerhet når krigshandlingene er over. Situasjonen skal ikke brukes til å tømme Gaza-stripen for sine palestinske innbyggere.
 • At Israel stanser alle kamphandlinger, både med bakkestyrker og med bomber og raketter. Krigsfanger skal sikres en rettferdig rettssak, eller slippes fri.
 • At Hamas slipper alle gisler fri, og avslutter alle rakettangrep mot Israel.
 • At internasjonale etterforskere skal få komme inn for å innhente dokumentasjon av eventuelle krigsforbrytelser
 • At menneskerettighetene garanteres for alle innbyggerne på Gaza, i Israel, og på Vestbredden
 • At Norge slutter å selge våpen og ammunisjon til Israel frem til okkupasjonen og beleiringen av palestinske områder er over. Med alt salg av våpen og ammunisjon, bør det kreves sluttbrukererklæring.
 • At Norge arbeider for at våre allierte skal bli med å utøve press på Israel for å avslutte kamphandlingene.

 

Vedtatt ènstemmig av sentralstyret i Partiet Sentrum, 02. november 2023

Pin It on Pinterest